TKP årsrapport 2022

57 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse BESKRIVELSE 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 Aktive 14 465 14 545 4 085 664 603 4 299 723 176 Fratrådte med rettighet 9 584 11 060 1 238 496 534 1 415 390 687 Fratrådte uten rettighet * 25 935 26 800 126 808 172 138 428 103 Sum aktive og fratrådte 49 984 52 405 5 450 969 309 5 853 541 966 Alderspensjonister 6 051 6 343 4 127 188 762 4 454 818 011 AFP og tidligpensjonister 496 508 378 921 752 390 797 191 Ektefellepensjonister 902 917 477 293 116 492 136 478 Barnepensjonister 56 56 10 864 000 11 847 379 Uførepensjonister 2 588 2 662 1 859 081 397 2 053 835 708 Sum pensjonister 10 093 10 486 6 853 349 027 7 403 434 767 Totalt 60 077 62 891 12 304 318 336 13 256 976 733 Administrasjonsreserve 369 129 550 397 709 302 IBNR-avsetning 152 000 000 152 000 000 Sum premiereserve 12 825 447 886 13 806 686 035 Samlet pensjonsgrunnlag for aktive medlemmer 5 413 069 320 5 609 122 270 Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag for aktive medlemmer 374 000 386 000 Medianlønn blant aktive medlemmer 400 000 413 000 Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag for 100% aktive medlemmer 510 000 527 000 Medianlønn blant 100% aktive medlemmer 494 000 510 000 * Fratrådte uten rettighet inneholder medlemmer med tjenestetid mindre enn 3 år i bruttoordningen og tjenestetid mindre enn 1 år i påslagsordningen. Det er kun avsatt reserve for disse dersom de har fratrådt etter 31.12.2005. Trondheim kommunale Pensjonskasse FORSIKRINGSTEKNISK OPPGJØR 31.12.2022 ANTALL RESERVE KLP Forsikringsservice AS 3 #

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=