TKP årsrapport 2023

64 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Relativt Portefølje Referanse Karbonutslipp Scope 1 (tonn CO2) -24 % 29 791 39 013 Scope 2 (tonn CO2) -24 % 5 216 6 873 Scope 3 (tonn CO2) -25 % 263 849 352 076 Totalt (tonn CO2) -24 % 297 274 389 319 2. Karbonfotavtrykk Antall tonn per million EURO investert -25 % 403,3 538 3. Karbonintensitet Tonn per million investert -11 % 728,1 811 4. Eksponering mot selskaper som er aktive i fossil energi Prosentandel selskaper -70 % 3,3 % 11,0 % 5. Andel av ikke-fornybar energiforbruk og produksjon Innad i selskapene 4 % 52,8 % 50,6 % 6. Energiintensitet i sektorer med vesentlig klimapåvirkning Jordbruk, skogbruk og fiske -1 % 0,3 0,3 Bergverksdrift og utvinning 46 % 5,7 3,9 Industri 42 % 0,6 0,4 Elektrisitet, gass, damp og varmtvannsforsyning -49 % 2,7 5,3 Vannforsynings, avløps- og renovasjonsvirksomhet -27 % 0,7 1 Bygge- og anleggsvirksomhet -8 % 0,1 0,2 Varehandel, reparasjon av motorvogner -25 % 0,1 0,1 Transport og lagring 2 % 2,8 2,7 Omsetning og drift av fast eiendom 15 % 0,5 0,4 7. Aktiviteter som påvirke naturfølsomme områder negativt Prosentandel selskaper -82 % 0,0 % 0,0 % 8. Forurensede utslipp til vann Antall tonn per million EURO investert -64 % 0 0,1 9. Farlig og radioaktivt avfall Antall tonn per million EURO investert -76 % 0,9 4 10. Brudd på FNs Global Compact og OECD-prinsipper Prosentandel selskaper -88 % 0,0 % 0,4 % 11. Mangel på prosesser og compliance for å overvåke overholdelse av FNs Global Compact og OECDs retningslinjer Prosentandel selskaper -62 % 15,1 % 39,8 % 12. Gjennomsnittlig ujustert lønnsgap mellom kjønn Hvor mye lavere er kvinners lønn 7 % 9,7 % 9,1 % 13. Kjønnsmangfold i styret Kvinneandel -14 % 33,6 % 29,5 % 14. Eksponering for kontroversielle våpen Prosentandel selskaper -100 % 0,0 % 0,3 % 15. Karbonutslipp-intensitet for land Innad i land 23,8 16. Land som er utsatt for sosiale krenkelser Antall 0 0 0 Andeler 0 0,0 % 0,0 % 17. Eksponering mot fossilenergi via eiendom Kommer 18. Eksponering mot energiineffektiv eiendom Kommer 19. Miljø - avskoging Prosentandel selskaper -39 % 46,4 % 75,6 % 20. Sosial forhold - barnearbeid Prosentandel selskaper -17 % 7,5 % 9,0 %

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=