TKP årsrapport 2022

6 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Nøkkeltall i 1.000 kr 2022 2021 2020 2019 2018 Regnskapstall Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 1 329 894 1 309 627 835 935 1 000 803 917 417 Utbetalte pensjoner 605 137 563 608 528 405 484 545 461 459 Driftskostnader 36 407 36 692 34 774 32 727 33 780 Sum egenkapital (inkl. RUF) 1) 1 707 003 1 664 618 1 579 496 1 472 222 1 317 918 Ansvarlig lånekapital 100 575 100 575 100 575 100 575 100 575 Premiereserve 13 806 686 12 825 448 11 812 627 11 516 917 10 870 987 Tilleggsavsetninger 0 980 973 901 705 742 873 598 288 Kursreguleringsfond 0 2 427 969 1 573 146 1 146 259 688 224 Bufferfond 2 799 131 0 0 0 0 Premiefond 462 005 744 459 939 726 225 231 183 101 Forvaltningskapital 18 908 046 18 802 199 16 931 294 15 227 832 13 820 923 Medlemmer Antall aktive medlemmer 14 545 14 465 14 130 13 291 13 357 Fratrådte med rettighet 11 060 9 584 7 482 6 989 6 622 Fratrådte uten rettighet 26 800 25 935 26 415 24 920 23 545 Sum aktive og fratrådte 52 405 49 984 48 027 45 200 43 524 Alderspensjonister 6 343 6 051 5 738 5 146 4 779 AFP og tidligpensjonister 508 496 487 502 501 Uførepensjonister 2 662 2 588 2 448 2 263 2 253 Ektefellepensjonister 917 902 895 863 823 Barnepensjonister 56 56 60 47 42 Sum pensjoner 10 486 10 093 9 628 8 821 8 398 Sum forsikrede 62 891 60 077 57 655 54 021 51 922 Forholdstall Verdijustert avkastning 2) -1,66 % 8,06 % 5,47 % 7,07 % 1,42 % Resultatført avkastning -1,66 % 2,85 % 2,74 % 3,66 % 1,95 % Driftskostnader/gjennomsnitt. forvaltningskapital 0,19 % 0,21 % 0,22 % 0,23 % 0,25 % Soliditet Solvenskapitaldekning uten overg.regel 176 % 166 % 186 % 178 % 174 % Solvenskapitaldekning med overg.regel 176 % 166 % 186 % 178 % 174 % Stresstest I - bufferkapitalutnyttelse 68 % Solvensmargin 465,4 % 348,1 % 355,9 % 359,8 % 343,5 % Gjennomsnittlig grunnlagsrente per 31.12. 2,30 % 2,33 % 2,37 % 2,49 % 2,52 % 1) Risikoutjevningsfond 2) TKP har felles forvaltning av kollektiv- og selskapsporteføljen, og porteføljene har samme avkastning

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=