TKP årsrapport 2023

6 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Nøkkeltall i 1.000 kr 2023 2022 2021 2020 2019 Regnskapstall Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 1 759 395 1 329 894 1 309 627 835 935 1 000 803 Utbetalte pensjoner 660 104 605 137 563 608 528 405 484 545 Driftskostnader 39 432 36 407 36 692 34 774 32 727 Sum egenkapital (inkl. RUF) 1) 1 932 431 1 707 003 1 664 618 1 579 496 1 472 222 Ansvarlig lånekapital 100 575 100 575 100 575 100 575 100 575 Premiereserve 15 158 988 13 806 686 12 825 448 11 812 627 11 516 917 Tilleggsavsetninger 0 0 980 973 901 705 742 873 Kursreguleringsfond 0 0 2 427 969 1 573 146 1 146 259 Bufferfond 3 492 124 2 799 131 0 0 0 Premiefond 595 586 462 005 744 459 939 726 225 231 Forvaltningskapital 21 306 183 18 908 046 18 802 199 16 931 294 15 227 832 Medlemmer Antall aktive medlemmer 14 573 14 545 14 465 14 130 13 291 Fratråde med rettighet 11 923 11 060 9 584 7 482 6 989 Fratrådte uten rettighet 28 211 26 800 25 935 26 415 24 920 Sum aktive og fratrådte 54 707 52 405 49 984 48 027 45 200 Alderspensjonister 6 796 6 343 6 051 5 738 5 146 AFP og tidligpensjonister 456 508 496 487 502 Uførepensjonister 2 691 2 662 2 588 2 448 2 263 Ektefellepensjonister 955 917 902 895 863 Barnepensjonister 64 56 56 60 47 Sum pensjoner 10 962 10 486 10 093 9 628 8 821 Sum forsikrede 65 669 62 891 60 077 57 655 54 021 Forholdstall Verdijustert avkastning 2) 7,3 % -1,7 % 8,1 % 5,5 % 7,1 % Resultatført avkastning 7,3 % -1,7 % 2,8 % 2,7 % 3,7 % Driftskostnader/gjennomsnitt forvaltningskapital 0,20 % 0,19 % 0,19 % 0,22 % 0,23 % Soliditet Solvenskapitaldekning uten overg.regel 176 % 176 % 166 % 186 % 178 % Solvenskapitaldekning med overg.regel 176 % 176 % 166 % 186 % 178 % Solvensmargin 489 % 465 % 348 % 356 % 360 % Gjennomsnittlig grunnlagsrente per 31.12 2,32 % 2,30 % 2,33 % 2,37 % 2,49 % 1) Risikoutjevningsfond 2) TKP har felles forvaltning av kollektiv- og selskapsporteføljen, og porteføljene har samme avkastning

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=