TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 7 God utvikling i 2023 Pensjonskassen har lagt bak seg et år med solide resultater. Vi oppnådde en god avkastning på forvaltningen av pensjonsmidlene og vi kan tilbakeføre 264 millioner kroner til Trondheim kommune og de andre arbeidsgiverne. Politisk uro og trangere økonomiske tider bidrar til usikkerhet for den enkelte. Pensjonskassen skal bidra til trygghet ved å levere en god pensjonstjeneste til ansatte i Trondheim kommune og andre arbeidsgivere med tilknytning til pensjonskassen. Vår viktigste oppgave er å sørge for at alle medlemmer får den pensjonen de har krav på. I tillegg skal tjenesten være kostnadseffektiv for arbeidsgiverne. Pensjonsforpliktelsene er langsiktige. Pensjonskassen forvalter 21 milliarder kroner som skal komme til utbetaling over livsløpet til pensjonistene. Det betyr at vi over tid må levere en god og stabil avkastning. For å oppnå dette må vi investere slik at vi tar del i verdiskapningen i samfunnet, samtidig som vi ikke tar mer risiko enn vi kan håndtere. De siste årene har vi hatt en god utvikling i resultatet og vi oppnår konkurransedyktig avkastning i sammenligning med andre pensjonskasser og KLP. Det er vi godt fornøyd med. TKP er en lokal pensjonsleverandør som er tilgjengelig for medlemmene. Vi tilbyr både personlig veiledning, kurs og god informasjon på våre nettsider. TKP ønsker å være en ansvarlig investor. Fra i år vil årsrapporten inneholde et eget kapittel om hvordan pensjonskassen hensyntar bærekraft i forvaltning av pensjonsmidlene. God lesing! Hilde Aunvåg Administrerende direktør

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=