TKP årsrapport 2023

8 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 1 Innledning TKP forvalter tjenestepensjonsordningen for ansatte i Trondheim kommune og selskaper med nær tilknytning til kommunen. Pensjonskassens formål er å yte pensjon til medlemmer og deres etterlatte. God oppfølging av medlemmene og forvaltning av pensjonsmidlene er viktige oppgaver for pensjonskassen. 2023 ble et godt år for pensjonskassen. Avkastningen på pensjonsmidlene ble 7,3 prosent. De viktigste bidragsyterne til avkastningen var pensjonskassens investeringer i aksjer. Renteforvaltningen bidro også til god avkastning, mens verdien av eiendomsinvesteringene falt. Det samlede risikoresultatet ble svakt positivt. Det vil si at innbetalingen av pensjonspremier fra arbeidsgivere og medlemmer var tilstrekkelig til å dekke opptjente pensjonsrettigheter i 2023. Resultatet gir rom for å både øke soliditeten i pensjonskassen og tilbakeføre 264 millioner kroner til arbeidsgivernes premiefond. Dette kan arbeidsgiverne benytte til å finansiere fremtidige pensjonsutgifter. Styret er opptatt av å sikre en trygg, god og ansvarlig kapitalforvaltning. Pensjonskassen skal oppfylle arbeidsgivernes pensjonsløfte om en solid og langsiktig leveranse av pensjon. Det krever langsiktighet i forvaltningen av pensjonsmidlene og god kunnskap om pensjonsproduktet. Nytt pensjonsregelverk trådte i kraft i 2020. De første medlemmene med opptjening i den nye ordningen blir alderspensjonister i 2025. Det har kommet utkast til nye regler for AFP og særalderspensjon. Pensjonskassen jobber med informasjon og veiledning til medlemmer og arbeidsgivere. Pensjonskassene står overfor et komplisert regelverk og økte krav til virksomhetsstyring. Styret er opptatt av å sikre at TKP oppfyller de formelle kravene og kan styrke sin posisjon som pensjonsleverandør til Norges tredje største kommune. I tillegg er det viktig at pensjonskassen utvikler sine digitale tjenester – både for å øke kvaliteten i leveransen til medlemmene og for å ha en effektiv administrasjon. 2 Pensjonskassens virksomhet Virksomhetsområde TKP ble opprettet av Trondheim kommune i 1913. Formålet var å sikre ansatte i kommunen tjenestepensjon. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet med styret som det øverste organ. Styrets årsberetning for 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=