TKP årsrapport 2023

Administrerende direktør Hilde Aunvåg Finans- og fagstab Roger Skjelsvik Ragnhild Hoel Bjørn Tore Johnsen Risikostyring Erik Skjetne Kapitalforvaltning Kjell Johansen Magne Slørdahl Regnskap og økonomi Ragnhild Hoel Beteal Kubrom Woldeab Pensjon og medlemskap Ken Wenes Audhild Fandin Renate Søbstad Birgit Kvamme Janne Øien Hege Langrød Synnøve Antonsen Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 9 27 arbeidsgivere hadde i 2023 hele eller deler av sin pensjonsordning i TKP. Trondheim kommune er den desidert største arbeidsgiveren, og i overkant av 90 prosent av aktive medlemmer har sitt ansettelsesforhold i kommunen. De andre selskapene har eller har hatt en nær tilknytning til kommunen. TKP leverer alders- og uførepensjon til medlemmene og ektefelle- og barnepensjon til deres etterlatte. Pensjonsordningen er en offentlig tjenestepensjonsordning etter sentral generell særavtale (SGS) for kommunal sektor. Denne avtalen er en del av tariffavtalen for kommunal sektor. TKP er pliktig pensjonsordning for ansatte i Trondheim kommune og tilknyttede enheter. Det er imidlertid unntak for sykepleiere som har lovpålagt pensjonsordning i sykepleierordningen som administreres av Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og undervisningspersonale som har lovpålagt medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK). Mål og strategi Pensjonskassens overordnede mål er å være Trondheim kommunes foretrukne pensjonsleverandør. Dette skal pensjonskassen oppnå ved å forvalte og finansiere utbetalinger til nåværende og fremtidige pensjonister på en slik måte at behovet for tilskudd til pensjonsordningen fra arbeidsgiverne blir lavest mulig over tid. Virkemidlene er god avkastning på den kapitalen pensjonskassen forvalter og en kostnadseffektiv drift av virksomheten. Arbeidsgivernes pensjonsforpliktelser er svært langsiktige, hvor medlemmene tjener opp pensjonsrettigheter og får utbetaling over lang tid. Det er derfor viktig at pensjonskassen oppnår en god langsiktig avkastning på innbetalte pensjonspremier. Dette krever at pensjonskassen utnytter risikobærende evne og tar bevisste investeringsvalg innenfor akseptable risikorammer. Pensjonskassen skal bistå medlemmer og arbeidsgivere med veiledning og informasjon. Det innebærer å gi god informasjon om rettigheter og plikter, og sikre at riktig pensjon utbetales til rett person til rett tid.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=