TKP årsrapport 2022

Administrerende direktør Hilde Aunvåg Finans- og fagstab Roger Skjelsvik Bjørn Tore Johnsen Risikostyring Erik Andreas Skjetne Kapitalforvaltning Kjell Johansen Magne Slørdahl Regnskap Asbjørg Husby Pensjon Ken Wenes (avdelingsleder) Audhild Fandin Birgit Kvamme Renate Søbstad Janne Øien Synnøve Antonsen Hege Langrød 9 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Styret Pensjonskassen ledes av et styre med syv medlemmer. Fem av styremedlemmene oppnevnes av Trondheim bystyre, og to av arbeidstakernes organisasjoner. Styret er valgt for perioden 2019-2023. Tre av syv medlemmer er kvinner. Det ble i 2022 gjennomført syv styremøter og behandlet 88 saker. Organisasjon TKP har 14 fast ansatte medarbeidere, og antall årsverk ved utgangen av 2022 er 13,8. Det er åtte kvinner og seks menn i organisasjonen. Pensjonskassen vektlegger likestilling. TKP er medlem av interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Samfunnsbedriftene og av Pensjonskasseforeningen. TKP er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift. Det er viktig for pensjonskassen å ha medarbeidere med god kompetanse. Pensjonskassen har til sammen åtte medarbeidere på pensjonsområdet og seks medarbeidere på kapitalforvaltning og administrative funksjoner. Pensjonskassen skal drives på en kostnadseffektiv måte. I 2022 var de samlede driftskostnadene 36,4 millioner kroner eller 0,19 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Sykefraværet i 2022 var 89 dager, tilsvarende 2,6 prosent. Dette er en økning fra 1,9 prosent i 2021. Det har i 2022 ikke vært skader eller ulykker av noen art på arbeidsplassen. Pensjonskassen har et godt arbeidsmiljø, med kontorlokaler sentralt i Trondheim. Pensjonskassens virksomhet bidrar i liten grad til direkte forurensing av det ytre miljøet. Indirekte har pensjonskassen imidlertid finansielle investeringer i selskaper som forurenser i mer eller mindre grad. Se ytterligere omtale under avsnittet Samfunnsansvar.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=