TKP årsrapport 2023

10 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Styret Pensjonskassens styre har syv medlemmer og fem varamedlemmer. Bystyret i Trondheim kommune velger fem medlemmer og fagorganisasjonene velger to medlemmer. Tre styremedlemmer er valgt for perioden 2023 – 2025 og fire er valgt for perioden 2023-2027. Det ble i 2023 gjennomført seks styremøter og behandlet 74 saker. Administrasjon TKP har 15 fast ansatte medarbeidere, og antall årsverk ved utgangen av 2023 er 14,8. Det er ni kvinner og seks menn i organisasjonen. Pensjonskassen vektlegger likestilling. TKP er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Samfunnsbedriftene, og av Pensjonskasseforeningen. TKP er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift. Det er viktig for pensjonskassen å ha medarbeidere med riktig kompetanse og helhetsforståelse for leveransen. Pensjonskassen har til sammen åtte medarbeidere på pensjonsområdet og syv medarbeidere på kapitalforvaltning og administrative funksjoner. Pensjonskassen skal drives på en kostnadseffektiv måte. I 2023 var de samlede driftskostnadene 39,4 millioner kroner eller 0,20 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Sykefraværet i 2023 var 41 dager, tilsvarende 0,7 prosent. Dette er en reduksjon fra 2,6 prosent i 2022. Det har i 2023 ikke vært skader eller ulykker av noen art på arbeidsplassen. Pensjonskassen har et godt arbeidsmiljø, med kontorlokaler sentralt i Trondheim. Pensjonskassens virksomhet bidrar i liten grad til direkte forurensing av det ytre miljøet. Indirekte har pensjonskassen finansielle investeringer i selskaper som forurenser i mer eller mindre grad. Se ytterligere omtale under eget kapittel i årsrapporten om bærekraft. Samarbeidspartnere TKPs viktigste samarbeidspartnere er: • Gabler Pensjonstjenester AS – aktuartjenester • Gabler Pensjonstjenester AS – fagsystem for pensjon, Kompas • Stacc Escali AS – portefølje- og rapporteringssystem • Uni Micro AS – regnskaps- og lønnssystem • KPMG – ekstern revisjon • Ernst & Young – intern revisjon • Grieg Investor – bistand til bærekraftsrapportering • Gabler Investments AS – avtale om formidling av fondsandeler TKP har en ansvarsforsikring for styret og ledelse gjennom Chubb med en forsikringsdekning på inntil 100 millioner kroner og en toårig avtale om katastrofereassuranse gjennom forsikringsselskapet Arch Reinsurance. Avtalen har en dekning på 100 millioner kroner for én katastrofe, og den dekker inntil to katastrofer per år.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=