TKP årsrapport 2022

10 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Samarbeidspartnere TKPs viktigste samarbeidspartnere er: • KLP Forsikringsservice AS – aktuartjenester • Gabler AS – fagsystemet Kompas, medlemsportal, rådgivning pensjon og kapitalforvaltning • Stacc Escali AS – portefølje- og rapporteringssystem • Uni Micro AS – regnskap- og lønnssystem • KPMG – ekstern revisjon • Ernst & Young – intern revisjon Gabler Pensjonstjenester AS er valgt som ny leverandør av aktuartjenester fra 2023. TKP har en ansvarsforsikring for styret og ledelse gjennom Chubb med en forsikringsdekning på inntil 100 millioner kroner. TKP har en toårig avtale om katastrofereassuranse gjennom forsikringsselskapet Arch Reinsurance. Avtalen har en dekning på 100 millioner kroner per definerte katastrofe, og den begrenses til to katastrofer per kalenderår. Antall medlemmer og pensjonister Pensjonskassen har 14 545 aktive medlemmer. 37 860 er fratrådte medlemmer, hvorav 26 800 er uten rettighet. Det vil si at de har mindre enn tre års opptjening i bruttoordningen og mindre enn ett års opptjening i den nye påslagsordningen. Antallet medlemmer (aktive og fratrådte) har økt med 2 421 det siste året. 2022 2021 2020 2019 2018 Aktive medlemmer 14 545 14 465 14 130 13 291 13 357 Fratrådte medlemmer med rettighet 11 060 9 584 7 482 6 989 6 622 Fratrådte medlemmer uten rettighet 26 800 25 935 26 415 24 920 23 545 Pensjoner 10 486 10 093 9 628 8 821 8 398 Sum 62 891 60 077 57 655 54 021 51 922 Ved utgangen av 2022 løper det totalt 10 486 pensjoner i TKP, en økning på 393 fra året før. Gruppen alderspensjonister har økt med 292, mens antallet uførepensjonerte viser en økning på 74. Antallet ektefelle- og barnepensjoner viser en samlet økning på 15. For øvrig er det en økning i antall AFP-­ pensjonister med 12. 2022 2021 2020 2019 2018 Alderspensjonister 6 343 6 051 5 738 5 146 4 779 AFP og tidligpensjonister 508 496 487 502 501 Uførepensjonister 2 662 2 588 2 448 2 263 2 253 Ektefellepensjonister 917 902 895 863 823 Barnepensjonister 56 56 60 47 42 Sum pensjoner 10 486 10 093 9 628 8 821 8 398 Figuren under viser utviklingen i antall medlemmer etter medlemsstatus og alder.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=