TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 11 3 Pensjon og medlemskap Vi har gjennom 2023 opprettholdt en god og stabil drift, med høy aktivitet. Vi mottok 594 pensjonssøknader, fordelt på alder (147), uføre (317), etterlatte (20) og AFP (110). I 2022 mottok vi 611 søknader. Vi har gjennomført flere informasjonskurs om ny og gammel pensjonsordning for medlemmer. Informasjon om offentlig tjenestepensjon er stadig mer etterspurt som følge av økt kompleksitet i regelverket. Vi ser også at informasjonsbehovet øker som følge av større oppmerksomhet om pensjon i samfunnet generelt. TKP ønsker å nå ut til alle medlemmer med informasjon om offentlig tjenestepensjon. Pensjonskassen er opptatt av å ha god og åpen dialog med arbeidsgiverne og i særlig grad Trondheim kommune. TKP har jevnlige møter med kommunen hvor det blant annet legges vekt på orientering om kapitalforvaltningen, utnyttelsen av pensjonskassens risikokapasitet, utvikling i antall uføre og administrasjonskostnader. Antall medlemmer og pensjonister Pensjonskassen har 14 573 aktive medlemmer med ansettelsesforhold i Trondheim kommune eller et av de andre selskapene eid av, eller med nær tilknytning til, kommunen. 40 134 er fratrådte medlemmer, hvorav 28 211 er uten rettighet. Det vil si at de har mindre enn tre års opptjening i bruttoordningen (gammel pensjonsordning) og mindre enn ett års opptjening i den nye påslagsordningen. Antall medlemmer (aktive og fratrådte) har økt med 2 302 det siste året. 2023 2022 2021 2020 2019 Aktive medlemmer 14 573 14 545 14 465 14 130 13 291 Fratrådte medlemmer med rettighet 11 923 11 060 9 584 7 482 6 989 Fratrådte medlemmer uten rettighet 28 211 26 800 25 935 26 415 24 920 Pensjoner 10 962 10 486 10 093 9 628 8 821 Sum 65 669 62 891 60 077 57 655 54 021 Ved utgangen av 2023 ble det utbetalt totalt 10 962 pensjoner i TKP, en økning på 476 fra året før. Gruppen alderspensjonister har økt med 453, mens antallet uførepensjonerte viser en økning på 29. Antallet ektefelle- og barnepensjoner viser en samlet økning på 46. For øvrig er det en reduksjon i antall AFP-pensjonister med 52. 2023 2022 2021 2020 2019 Alderspensjonister 6 796 6 343 6 051 5 738 5 146 AFP-pensjonister 456 508 496 487 502 Uførepensjonister 2 691 2 662 2 588 2 448 2 263 Ektefellepensjonister 955 917 902 895 863 Barnepensjonister 64 56 56 60 47 Sum pensjoner 10 962 10 486 10 093 9 628 8 821

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=