TKP årsrapport 2022

11 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Premieinntekter Premiene er kjønns- og aldersnøytrale i samsvar med bestemmelser i sentral generell særavtale (SGS). Pensjonskassen tilføres premie hvert år som er tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene i henhold til inngåtte forsikringsavtaler. Tabellen under viser forfalt premie de siste fem år. 2022 2021 2020 2019 2018 Forfalt premie 1 330 1 310 836 1 001 917 Tallene er oppgitt i millioner kroner. Premien består av arbeidstakers og arbeidsgivers innbetaling av premie. Arbeidstaker betaler to prosent av lønn. Arbeidsgivers premie består av ordinær premie, premie for ikke-forsikringsbare ytelser, refusjoner for AFP, reguleringspremie og rentegarantipremie. Premieinntektene var 1 330 millioner kroner i 2022 mot 1 310 millioner kroner i 2021. Premieelementer 2022 2021 Medlemsinnskudd 114 109 Arbeidsgivers andel av ordinær premie 429 426 Ikke-forsikringsbare ytelser 120 65 AFP og bevilgningspensjon 98 91 Reguleringspremie 565 615 Rentegarantipremie 4 4 Samlet premie 1 330 1 310 Tallene er oppgitt i millioner kroner. Premieøkningen var størst på ikke-forsikringsbare ytelser. Dette er engangspremie for ytelser som ikke dekkes av ordinær årspremie, og består i hovedsak av den såkalte bruttogarantien og 85-årsregelen. Bruttogarantien sikrer at samlet pensjon fra folketrygden og pensjonskassen utgjør 66 Trondheim kommunale pensjonskasse 7 Premieinntekter Premiene er kjønns- og aldersnøytrale i samsvar med bestemmelser i sentral generell særavtale (SGS). Pensjonskassen tilføres premie hvert år som er tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene i henhold til inngåtte forsikringsavtaler. Tabellen under viser forfalt premie de siste fem år. 2022 2021 2020 2019 2018 Forfalt premie 1 330 1 310 836 1 001 917 Premien består av arbeidstakers og arbeidsgivers innbetaling av premie. Arbeidstaker betaler to prosent av lønn. Arbeidsgivers premie består av ordinær premie, premie for ikke-forsikringsbare ytelser, refusjoner for AFP, reguleringspremie og rentegarantipremie. Premieinntektene var 1 330 millioner kroner i 2022 mot 1 310 millioner kroner i 2021. Premieelementer 2022 2021 Medlemsinnskudd 114 109 Arbeidsgivers andel av ordinær premie 429 426 Ikke-forsikringsbare ytelser 120 65 AFP og bevilgningspensjon 98 91 Reguleringspremie 565 615 Rentegarantipremie 4 4 Samlet premie 1 330 1 310 Premieøkningen var størst på ikke-forsikringsbare ytelser. Dette er engangspremie for ytelser som ikke dekkes av ordinær årspremie, og består i hovedsak av den såkalte bruttogarantien og 850 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Alder 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 101 Antall medlemmer etter medlemsstatus og alder Aktive Fratrådte m/rett Fratrådte u/rett Alderspensjon Barnepensjon Ektefellepensjon Uførepensjon AFP og tidligpensjon

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=