TKP årsrapport 2023

12 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Figuren under viser utviklingen i antall medlemmer etter medlemsstatus og alder. Premieinntekter Arbeidsgivere og medlemmer betaler årlig inn premie som dekker økningen i pensjonsforpliktelsene i tråd med inngåtte forsikringsavtaler. Premiene er kjønns- og aldersnøytrale i samsvar med bestemmelsene i sentral generell særavtale (SGS). Tabellen under viser forfalt premie de siste fem år. 2023 2022 2021 2020 2019 Forfalt premie 1 759 1 330 1 310 836 1 001 Arbeidstaker betaler en pensjonspremie på to prosent av lønn. Arbeidsgivers premie varierer fra år til år og består av flere elementer, se tabell under. Premieinntektene til pensjonskassen var på 1 759 millioner kroner i 2023 mot 1 330 millioner kroner i 2022. Den betydelige økningen skyldes økt reguleringspremie. Som følge av sterk pris- og lønnvekst i 2023 er det store kostnader forbundet med å opprettholde realverdien av tidligere års pensjonsopptjening. Reguleringspremien økte med nesten 500 millioner kroner sammenlignet med 2022. Ikke forsikringsbare ytelser falt mye fra året før, men er en størrelse som varierer mye. Dette er premie som finansierer ytelser der premien først kan beregnes etter at rettigheten har oppstått, slik som bruttogaranti på 66 prosent1 av sluttlønn, tidligpensjon etter 85-årsregelen og såkalte gullenke- og gullenkemannspensjoner. Premien for 2022 inneholdt en økt avsetning til levealdersjustering og var dermed høyere enn tidligere år. 1 Offentlig tjenestepensjon er en bruttoordning som garanterer et samlet pensjonsnivå fra folketrygden og tjenestepensjon på 66 prosent. Bruttogarantien gjelder for alle født i 1958 eller tidligere. Det vil si at pensjonen skal utgjøre 66 prosent av sluttlønnen hvis du har full opptjening i tjenestepensjonsordningen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=