TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 13 Premieelementer 2023 2022 2021 2020 2019 Medlemsinnskudd 123 114 109 104 98 Arbeidsgivers andel av ordinær premie 461 429 426 421 367 Ikke-forsikringsbare ytelser 13 120 65 68 67 AFP 104 98 91 84 78 Reguleringspremie 1055 565 615 140 375 Rentegarantipremie 4 4 4 18 17 Samlet premie 1 759 1 330 1 310 835 1 001 Pensjonsutbetalinger Utbetalte pensjoner utgjorde 660 millioner kroner i 2023 mot 605 millioner kroner i 2022, det vil si en økning på 9 prosent. Den største andelen av utbetalingen går til alders- og uførepensjonister samt AFP med henholdsvis 401, 104 og 104 millioner kroner. 2023 2022 2021 2020 2019 Alderspensjon 401 359 333 308 277 Uførepensjon 104 101 95 92 89 Ektefellepensjon 49 44 42 41 39 Barnepensjon 3 3 3 3 2 AFP 104 98 91 84 78 Utbetalt pensjoner 660 605 564 528 485 Uføre Pensjonskassen utbetalte uførepensjon for 104 millioner kroner til 2 691 pensjonister i 2023, se figur under. Antall uføre vises på venstre akse og utbetalt uførepensjon vises på høyre akse i millioner kroner. 80 85 90 95 100 105 110 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 2019 2020 2021 2022 2023 Uføre Antall uføre Uførepensjon

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=