TKP årsrapport 2022

14 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Russlands krig mot Ukraina med påfølgende økt politisk risiko sammen med svakere økonomisk vekst og høy inflasjon bidro til fall i aksjemarkedene. Oslo børs (fondsindeksen) falt 7,1 prosent, mens den globale verdensindeksen MSCI World All Country i lokal valuta falt 16 prosent. Rentenivået i Norge steg betydelig, og Norges Bank satte opp renten fra 0,5 prosent til 2,75 prosent. 3 måneders NIBOR økte fra 0,95 prosent til 3,26 prosent, og 5 års swaprente økte fra 1,87 prosent til 3,26 prosent i løpet av 2022. TKPs globale og norske aksjeinvesteringer falt med henholdsvis 12,0 og 4,6 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner ble -1,2 prosent, mens den ble 3,6 prosent for obligasjoner til amortisert kost. Verdien av eiendomsporteføljen ble redusert med 0,8 prosent mens verdien av unoterte aksjer (Private Equity) steg med 19,2 prosent. Fordelt på aktivaklassene er verdijustert avkastning i pensjonskassen de to siste årene følgende: Prosent Aktivaklasse 2022 2021 Bankinnskudd 2,0 0,7 Omløpsobligasjoner -1,2 0,6 Obligasjoner til amortisert kost 3,6 3,7 Eiendom -0,8 12,4 Norske aksjer -4,6 23,7 Internasjonale aksjer -12,0 20,2 Private equity 19,2 28,9 Verdijustert avkastning -1,7 8,1 I et krevende verdipapirmarked anser styret at resultatet for 2022 er godt. 4 Samfunnsansvar Samfunnsansvar handler om hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Vårt ansvar er å utbetale riktig pensjon til rett tid til rett person. Pensjonskassen skal gi god informasjon og god service til medlemmene. Som en ansvarlig bedrift har TKP også ansvar for å forvalte pensjonsmidlene slik at de bidrar til en bærekraftig utvikling og til så lave og forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgiverne som mulig, det vil si med en best mulig avkastning. Ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon trådte i kraft 1.1.2023. Loven dekker kravene i den såkalte Offentliggjøringsforordningen (SFDR). Den nye loven medfører blant annet at pensjonskasser skal offentliggjøre bærekraftsrelaterte opplysninger til sine medlemmer. Pensjonskassen har publisert informasjon om hvordan retningslinjene for bærekraft er integrert i investeringsbeslutningene og om godtgjørelsesordningene eventuelt påvirker beslutningene om bærekraft i investeringene. TKP velger å etterleve kravene i artikkel 8 i offentlighetsforordningen, som innebærer at vi på nettsidene skal forklare hvordan pensjonsordningen fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper. TKP legger til grunn at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i miljømessig og samfunnsmessig forstand. TKP tar bærekraftshensyn i kapitalforvaltningen i dag, men negative konsekvenser av bærekraftsvalg er ikke alene styrende for forvaltningen. Retningslinjer for ansvarlige

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=