TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 15 TKPs aktivaallokering ved utgangen av de to siste årene vises i tabellen under. Prosent Aktivaklasse Strategi Ramme 2023 2022 Bank 5 1 - 10 4,4 1,8 Obligasjoner - omløp 30 30 - 50 33,3 34,5 Obligasjoner - amortisert kost 23 15 - 30 22,1 21,9 Sum rentebærende 58 53 - 66 59,8 58,2 Eiendom 12 10 - 15 9,7 12,0 Aksjer, herav 30 25 - 32 30,3 29,8 Norske aksjer 5 3 - 7 5,0 5,1 Internasjonale aksjer 20 16 - 24 19,8 19,1 Private equity 5 3 - 6 5,5 5,6 Sum 100 100 100 Forvaltningskapital Den samlede forvaltningskapitalen ved utgangen av 2023 var 21 306 millioner kroner, en økning på 2 398 millioner kroner fra året før. Den betydelige veksten skyldtes positiv avkastning og betydelig større innbetalt premie enn utbetalt pensjon. Forvaltningskapitalen er delt mellom kollektivporteføljen (kundenes pensjonsmidler) og selskapsporteføljen (pensjonskassens egne midler), som utgjør henholdsvis 90,5 og 9,5 prosent. Porteføljene forvaltes i fellesskap. Avkastning Pensjonskassens verdijusterte kapitalavkastning for 2023 var 7,3 prosent, en betydelig forbedring fra -1,7 prosent i 2022. Sterk avkastning i internasjonale aksjer og god avkastning i norske børsnoterte aksjeinvesteringer var de viktigste bidragsyterne. TKPs globale og norske portefølje av noterte aksjer ga henholdsvis 22,1 og 11,2 prosent avkastning. Omløpsobligasjoner fikk en avkastning på 5,3 prosent, mens obligasjoner til amortisert kost fikk en avkastning på 3,9 prosent. Eiendomsporteføljen falt i verdi og endte med en avkastning på -4,8 prosent. Unoterte aksjer (Private Equity) oppnådde en avkastning på 8,1 prosent.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=