TKP årsrapport 2022

15 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse investeringer handler både om å bidra positivt til en bærekraftig utvikling og redusere bærekraftsrisikoen i porteføljen. Som langsiktig investor ønsker TKP å bidra til et bærekraftig lavutslippssamfunn. I seleksjonen av forvaltere skal pensjonskassen gjøre en helhetlig vurdering av om forvalters tilnærming til ansvarlighet og bærekraft fremstår troverdig og effektiv. Både den interne forvaltningen og våre eksterne forvaltere skal jobbe i henhold til FNs Prinsipper for Ansvarlige Investeringer (PRI). TKP har som minimumskrav at investeringene gjøres i tråd med allment aksepterte normer for god forretningsadferd, slik som FNs Global Compact. TKP stiller videre krav til transparens i porteføljen. Transparens er en forutsetning for kontroll og etterlevelse av retningslinjer for bærekraftige investeringer. TKP følger opp at eksterne forvaltere etterlever Statens Pensjonsfond Utlands (SPUs) offisielle ekskluderingsliste. Ved avvik fra våre retningslinjer skal pensjonskassen ta kontakt med de aktuelle forvalterne og gjøre en vurdering av konsekvens og reaksjonsform. Salg av investeringen skal gjennomføres dersom avviket er grovt og systematisk, men positiv påvirkning er normalt å foretrekke framfor salg. TKP har en målsetning om å bidra til oppnåelse av Parisavtalens målsetning om maksimalt 1,5 grader oppvarming over førindustrielt nivå, hvilket i praksis innebærer at investeringsporteføljen skal ha netto nullutslipp senest innen 2050. For å sikre at porteføljen beveger seg i riktig retning skal TKP øke eksponeringen til selskaper godt posisjonert overfor det grønne skiftet, og gradvis redusere andelen fossil eksponering. Foto: shutterstock.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=