TKP årsrapport 2023

16 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Prosent Aktivaklasse 2023 2022 Bankinnskudd 4,5 2,0 Omløpsobligasjoner 5,3 -1,2 Obligasjoner til amortisert kost 3,9 3,6 Eiendom -4,8 -0,8 Norske aksjer 11,2 -4,6 Internasjonale aksjer 22,1 -12,0 Private equity 8,1 19,2 Verdijustert avkastning 7,3 -1,7 Styret anser avkastningen i 2023 som god. 5 Samfunnsansvar Samfunnsansvar handler om hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Pensjonskassen skal gi god informasjon og veiledning til medlemmene. Som et ansvarlig selskap har TKP også ansvar for å forvalte pensjonsmidlene slik at de fremmer bærekraftig utvikling og bidrar til så lave og forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgiverne som mulig. Det vil si med en best mulig avkastning. Den nye loven om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren, sammen med rammeverket for bærekraftige investeringer, trådte i kraft 1.1.2023. Denne loven tar for seg kravene i Offentliggjøringsforordningen (SFDR). Blant annet pålegger loven pensjonskasser å offentliggjøre bærekraftsrelatert informasjon for medlemmene, uten å fastsette konkrete krav til hvor bærekraftige investeringene skal være. TKP velger å etterleve kravene i artikkel 8 i Offentliggjøringsforordningen. Dette innebærer forpliktelse til å offentliggjøre informasjon om pensjonskassens finansielle investeringer og rapportere spesifikke nøkkeltall for bærekraft på pensjonskassens hjemmeside og i årsrapporten. Årsrapporten inneholder derfor i år et eget kapittel om mål og status for bærekraft i kapitalforvaltningen. TKP legger til grunn at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i miljømessig og samfunnsmessig forstand. TKP tar hensyn til bærekraft i forvaltningen, men negative konsekvenser av bærekraftsvalg er ikke alene styrende for investeringsvalgene. Retningslinjer for ansvarlige investeringer handler både om å bidra positivt til en bærekraftig utvikling og redusere bærekraftsrisikoen i porteføljen. Som langsiktig investor ønsker TKP å bidra til et bærekraftig lavutslippssamfunn. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om dette. TKP har gjort en vurdering av hvorvidt pensjonskassen omfattes av åpenhetsloven. Basert på en tolkning av at innbetalte pensjonspremier holdes utenfor regnskapsbegrepet salgsinntekter, vurderer pensjonskassen at vi ikke faller inn under åpenhetsloven. Dette er i tråd med Pensjonskasseforeningens tolkning. Pensjonskassen støtter imidlertid åpenhetslovens intensjon og følger mye av regelverket indirekte som følge av andre lovkrav. Dette gjelder blant annet bærekraftsrapportering, offentliggjøring av virksomhetens etiske retningslinjer, oppfølging av medarbeidere og systematisk innhenting av informasjon fra leverandører.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=