TKP årsrapport 2022

62 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Trondheim kommunale pensjonskasse Att: Hilde Aunvåg Hilde.Aunvag@tkp.no Bergen27. mars 2023 Med vennlig hilsen For KLP Forsikringsservice AS Arnfinn Osmundsvaag Ansvarshavende aktuar KLP FS Aktuarerklæring Trondheim kommunale pensjonskasse - 2022 Under henvisning til det fremlagte regnskapet for 2022 bekreftes det at de forsikringstekniske avsetninger er foretatt i samsvar med gjeldende beregningsgrunnlag som spesifisert i forsikringsvirksomhetsloven § 3-9 Premiereserve knyttet til kontraktfastsatte forpliktelser. For dødelighet og sivilstandselementer er benyttet det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget K2021_KLP. Denne tariffen tar utgangspunkt i K2013 fastsatt av Finanstilsynet, men med en sterkere levealdersforbedring for menn. For uførhet er det benyttet et eget grunnlag, KFSU2015, basert på uføreerfaringene i årene 2011-2013 i pensjonskasser med KLP Forsikringsservice som aktuar. Pristariffene er meldt Finanstilsynet som angitt i forsikringsvirksomhetsloven § 3-7 Meldeplikt og tilsyn med pristariffer. KLP Forsikringsservice AS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=