TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 21 Godtgjørelse Alle ansatte og styremedlemmer i TKP mottar kun fast avlønning, uten avtaler om bonus, overskuddsdeling eller variable elementer i godtgjørelsen. Godtgjørelsesstrategien gjelder også ved utkontraktering av tjenester, og honorarstrukturen er uavhengig av pensjonskassens resultater. 9 Fremtidsutsikter God risikostyring og solid økonomisk fundament er avgjørende for pensjonskassen. Styret vurderer pensjonskassens risikobærende evne som tilstrekkelig til å forvalte pensjonskassens midler i tråd med den vedtatte strategien. Styret legger vekt på at pensjonskassen skal forvalte sine midler slik at soliditeten opprettholdes også i fremtiden. Pensjonskassen skal være strategisk posisjonert for å dra nytte av en oppgang i aksjemarkedet, men samtidig ha en eksponering som tåler et betydelig fall i markedsverdier. Som følge av god avkastning i 2023 har pensjonskassen styrket sin soliditet. Den økonomiske og finansielle stillingen til pensjonskassen er god og grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Pensjonskassen legger vekt på god dialog med arbeidsgiverne. Dialogen med Trondheim kommune er gjensidig nyttig og basert på åpenhet. Pensjonskassen vil arbeide for å sikre at dialogen med de andre selskapene er like konstruktiv. Ny offentlig tjenestepensjonsordning trådte i kraft 1.1.2020. I 2025 blir de første med opptjening i ny ordning pensjonister. Regelverket for de fleste ordninger nærmer seg avklaring. Regjeringen har fremmet lovforslag om ny AFP for ansatte i staten, og arbeidet med forskrifter til ny AFP i offentlig

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=