TKP årsrapport 2023

22 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse sektor er igangsatt. Det er også inngått avtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og de sentrale tariffpartene om særalderspensjon i offentlig sektor. Avtalen regulerer reglene for særalder, men ikke hvem som skal ha særalderspensjon eller hvilken særaldersgrense som skal gjelde. Dette gjenstår å bli avklart. I februar 2024 ble det inngått et politisk forlik om endringer i folketrygdens pensjonssystem. Det er viktig å sikre korrekt opptjening og beregning av pensjon i den nye tjenestepensjonsordningen. Nye regler medfører betydelig behov for systemutvikling hos systemleverandøren, utvidet informasjonsutveksling med andre pensjonskasser, oppdatering av intern kompetanse og grundig informasjon til medlemmene. Dette arbeidet er i gang og det er en prioritert oppgave for 2024. Styret forventer økt søkelys på bærekraftige investeringer. Innføringen av den nye loven om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon krever mer omfattende rapportering, og dermed større bevissthet om i hvilken grad pensjonskassen fremmer miljømessige og sosiale egenskaper. Pensjonskassen vil i årene som kommer stå overfor flere risikofaktorer, både finansielle og operasjonelle. Beredskapsarbeid, spesielt innen IKT-området, vil være sentralt med fokus på kompetanseoppdatering og systemvedlikehold. Styret har vedtatt en ny beredskapsstrategi i 2023, som vil bli testet og implementert i praksis. Lovverket for pensjonskasser blir stadig utvidet med strengere krav til risikovurderinger og dokumentasjon. Dette krever ressurser og kunnskap i årene som kommer. Styret er tilfreds med at administrasjonen kontinuerlig arbeider for å tilby arbeidsgivere og medlemmer et kvalitativt godt tilbud, og takker alle ansatte for godt arbeid i 2023. Styret takker også Trondheim kommune, andre kunder og interessenter for et godt samarbeid i året som gikk. Trondheim, 15.3.2024 Styret i Trondheim kommunale pensjonskasse Ida Espolin Johnson Svein Sivertsen Ragnar Torvik Styreleder Nestleder Kjersti Aas Ferhat Güven Hege Rovik Roger Mogseth Hilde Aunvåg Adm. direktør

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=