TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 23 RESULTATREGNSKAP (1 000 kr) Note TEKNISK REGNSKAP 2023 2022 1. Premieinntekter 20 1.1 Forfalte premier, brutto 1 759 395 1 329 894 1.2 Avgitte gjenforsikringspremier -196 (196) 16 1.3 Overføring av premiereserve fra andre forsikrings- og pensjonsforetak 0 0 Sum premieinntekter for egen regning 1 759 198 1 329 698 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 2.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 428 705 340 886 23 2.3 Netto driftsinntekt fra eiendom 21 438 20 068 2.4 Verdiendringer på investeringer 628 695 -645 441 2.5 Realisert gevinst og tap på investeringer 195 254 -900 1 Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 1 274 093 -285 387 5. Pensjoner mv. 5.1 Utbetalte pensjoner mv 7 5.1.1 Brutto -660 104 -605 137 16 5.2 Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og bufferfond til andre forsikringsforetak/pensjonsforetak 0 0 Sum pensjoner mv. -660 104 -605 137 8 6. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatt forpliktelser 6.1 Endring i premiereserve mv. 6.1.1 Endring i premiereserve mv., brutto -1 352 302 -981 238 15 6.2 Endring i bufferfond -692 992 609 811 15 6.3 Endring i premiefond, innskuddsfond, og fond for regulering av pensjoner mv. -7 879 -12 713 16 6.4 Overføring av bufferfond fra andre forsikringsselskaper/­ pensjonsforetak 0 0 Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelsene - kontraktsfastsatte forpliktelser -2 053 173 -384 140 8. Midler tilordnet forsikringskontraktene – kontraktsfastsatte forpliktelser 8,15 8.1 Overskudd på avkastningsresultatet -240 000 0 8,15 8.2 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene -15 743 -6 814 Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser -255 743 -6 814 11,12 9. Forsikringsrelaterte driftskostnader 9.1 Forvaltningskostnader -7 518 -6 814 13 9.2 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader -31 128 -28 884 15 Sum forsikringsrelaterte driftskostnader -38 646 -35 698 15 11. Resultat av teknisk regnskap 25 625 12 522

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=