TKP årsrapport 2022

25 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse BALANSE (1 000 kr) Note EIENDELER 31.12.2022 31.12.2021 EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN 2. Investeringer 2.1. Bygninger og andre faste eiendommer 23 Investeringseiendommer 32 550 33 567 2.2. Datterforetak, tilknyttede foretak mv. Fordringer på tilknyttede foretak 0 0 2.3. Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost 24 Investeringer som holdes til forfall 304 255 175 938 26 Utlån og fordringer 92 171 110 264 22 2.4. Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 4 Aksjer og andeler 719 226 724 090 5, 25 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 623 780 674 979 3 Utlån og fordringer 38 214 53 310 27 Finansielle derivater 136 0 Sum investeringer i selskapsporteføljen 1 810 331 1 772 147 3. Fordringer 2 3.1. Fordringer knyttet til premieinntekter 648 900 13 3.2. Andre fordringer 4 300 0 Sum fordringer 4 948 900 Sum eiendeler i selskapsporteføljen 1 815 279 1 773 047 EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE 6. Investeringer i kollektivporteføljen 6.1. Bygninger og andre faste eiendommer 23 Investeringseiendommer 307 218 322 392 6.2. Datterforetak, tilknyttede foretak mv. Fordringer på tilknyttede foretak 0 0 6.3. Finansielle eiendeler som måles til til amortisert kost 24 Investeringer som holdes til forfall 2 871 687 1 689 786 2, 26 Utlån og fordringer 876 059 1 067 671 22 6.4. Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 4 Aksjer og andeler 6 788 353 6 954 485 5, 25 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 5 887 490 6 482 801 3 Utlån og fordringer 360 679 512 017 27 Finansielle derivater 1 281 0 Sum investeringer i kollektivporteføljen 17 092 767 17 029 151 Sum eiendeler i kundeporteføljene 17 092 767 17 029 151 SUM EIENDELER 18 908 046 18 802 199

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=