TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 25 BALANSE (i 1000 kr) Note EIENDELER 2023 2022 EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN 2. Investeringer 2.1 Bygninger og andre faste eiendommer 23 2.2.1 Investeringseiendommer 31 776 32 550 2.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost 24 2.3.1 Rentebærende verdipapirer 446 297 396 426 22 2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 4 2.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 765 701 719 226 5,25 2.4.2 Rentebærende verdipapirer 670 996 623 780 3 2.4.3 Utlån og fordringer 91 680 38 214 26 2.4.4 Finansielle derivater 6 194 136 Sum investeringer 2 012 643 1 810 332 3. Fordringer 2 3.1 Fordringer knyttet til premieinntekter 791 648 13 3.2 Andre fordringer 0 4 300 Sum fordringer 791 4 948 Sum eiendeler i selskapsporteføljen 2 013 434 1 815 280 EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN 6. Investeringer i kollektivporteføljen 6.1 Bygninger og andre faste eiendommer 23 6.1.1 Investeringseiendommer 304 479 307 218 6.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost 24 6.3.1 Rentebærende verdipapirer 4 276 425 3 741 632 2 6.3.2 Utlån og fordringer 7 581 6 114 22 6.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 4 6.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 7 336 952 6 788 353 5,25 6.4.2 Rentebærende verdipapirer 6 429 487 5 887 490 3 6.4.3 Utlån og fordringer 878 478 360 679 26 6.4.4 Finansielle derivater 59 346 1 281 Sum investeringer i kollektivporteføljen 19 292 749 17 092 767 Sum eiendeler i kundeporteføljene 19 292 749 17 092 767 SUM EIENDELER 21 306 183 18 908 047

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=