TKP årsrapport 2022

26 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Note EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 31.12.2022 31.12.2021 10, 30 10. Innskutt egenkapital Innskutt egenkapital 1 360 423 1 299 327 Sum innskutt egenkapital 1 360 423 1 299 327 11. Opptjent egenkapital 11.1. Risikoutjevningsfond 9 764 3 001 11.2. Annen opptjent egenkapital Realisert opptjent egenkapital 151 140 109 493 Urealiserte gevinster på verdipapirer 185 675 252 796 Sum opptjent egenkapital 346 580 365 291 12. Ansvarlig lånekapital mv. 28 12.1. Evigvarende ansvarlig lånekapital 100 575 100 575 Sum ansvarlig lånekapital mv. 100 575 100 575 8, 9 13. Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser 13.1. Premiereserve 13 806 686 12 825 448 13.2. Tilleggsavsetninger 0 980 973 13.3. Kursreguleringsfond 0 2 427 969 13.4. Bufferfond 2 799 131 0 13.5. Premiefond 462 005 744 459 Sum forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser 17 067 823 16 978 849 15. Avsetninger for forpliktelser 11 15.1. Pensjonsforpliktelser og lignende 13 471 11 156 13,14 15.2. Forpliktelser ved skatt 0 1 950 Sum avsetninger for forpliktelser 13 471 13 106 16. Forpliktelser 27 16.1. Finansielle derivater 0 27 243 6 16.3. Andre forpliktelser 19 174 17 808 Sum forpliktelser 19 174 45 051 SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 18 908 046 18 802 199 17 POSTER UTENOM BALANSEN Trondheim, 27.3.2023 Styret i Trondheim kommunale pensjonskasse Ida Espolin Johnson Svein Sivertsen Ragnar Torvik Styreleder Nestleder Kjersti Aas Ferhat Güven Sonia Tangen Roger Mogseth Hilde Aunvåg Adm. direktør

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=