TKP årsrapport 2023

26 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Trondheim, 15.3.2024 Styret i Trondheim kommunale pensjonskasse Ida Espolin Johnson Svein Sivertsen Ragnar Torvik Styreleder Nestleder Kjersti Aas Ferhat Güven Hege Rovik Roger Mogseth Hilde Aunvåg Adm. direktør EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 2023 2022 10,29 10. Innskutt egenkapital Innskutt egenkapital 1 426 417 1 360 423 Sum innskutt egenkapital 1 426 417 1 360 423 11. Opptjent egenkapital 11.1 Risikutjevningsfond 26 219 9 764 11.2 Annen opptjent egenkapital Realisert opptjent egenkapital 229 889 151 140 Urealiserte gevinster på verdipapirer 249 907 185 675 Sum opptjent egenkapital 506 014 346 580 12. Ansvarlig lånekapital mv. 27 12.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital 100 575 100 575 Sum ansvarlig lånekapital mv. 100 575 100 575 8,9 13. Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser 13.1 Premiereserve 15 158 988 13 806 686 13.2 Bufferfond 3 492 124 2 799 131 13.3 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. 595 586 462 005 Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser 19 246 697 17 067 823 15. Avsetninger for forpliktelser 11 15.1 Pensjonsforpliktelser og lignende 6 392 13 471 13,14 15.2 Forpliktelser ved skatt 0 0 Sum avsetninger og forplktelser 6 392 13 471 16. Forpliktelser 6 16.3 Andre forpliktelser 20 087 19 174 Sum forpliktelser 20 087 19 174 SUM EGENTKAPITAL OG FORPLIKTELSER 21 306 183 18 908 046 17 POSTER UTENOM BALANSEN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=