TKP årsrapport 2023

34 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 3 - Utlån og fordringer som måles til virkelig verdi Selskapsportefølje Kollektivportefølje 2023 2022 2023 2022 Bank 83 186 32 622 797 093 307 898 Utlån 8 494 5 592 81 385 52 781 Sum 91 680 38 214 878 478 360 679 Note 4 - Aksjer og andeler Fellesportefølje Kostpris Balanseført verdi Aksjer og andeler i norske selskaper: Olav Thon Eiendomsselskap ASA 33 304 123 094 Pareto Solar Fund IS 1 701 1 725 Pareto PE II IS/AS 300 249 DNB Private Equity III IS/AS 1 000 52 568 DNB Private Equity IV IS/AS 22 632 95 904 DNB Private Equity VII IS/AS 27 360 32 949 Argentum 2017 IS 16 881 63 184 Argentum 2018 AS 10 637 27 595 Argentum 2019 IS 13 912 30 250 Argentum 2020 IS 18 082 27 434 NBNP 2 AS 2 564 1 738 Sum aksjer og andeler i norske selskaper 148 373 456 690 Aksjer og andeler i utenlandske selskaper: Revelop IV AB 8 087 48 522 Saga III 0 135 Saga IV 0 4 035 Saga VI 37 696 201 078 Saga VII 73 471 105 347 Saga VIII 62 736 86 510 Storebrand International Private Equity X Ltd 42 79 Storebrand International Private Equity XI Ltd 6 892 19 244 Storebrand International Private Equity XII Ltd 7 925 18 795 Storebrand International Private Equity 13 Ltd 7 535 24 683 Storebrand International Private Equity 16 Ltd 13 863 35 527 Storebrand International Private Equity 17 Ltd 13 973 34 832 Storebrand International Private Equity 18 Ltd 19 420 36 331 Storebrand International Private Equity 19 Ltd 25 500 39 723 Cubera International Private Equity 20 28 007 35 532

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=