TKP årsrapport 2022

34 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 2 - Fordringer på og investeringer i verdipapirer utstedt av foretak pensjonskassen er opprettet for Premiefordringer 2022 2021 Trondheim kommune 5 341 8 344 Andre arbeidsgivere 1 420 1 203 Sum 6 761 9 547 Herav selskapsporteføljen 648 900 Herav kollektivporteføljen 6 113 8 646 Det er ikke investert i verdipapirer utstedt av foretak pensjonskassen er opprettet for verken i 2022 eller 2021. Note 3 - Utlån og fordringer som måles til virkelig verdi Selskapsportefølje Kollektivportefølje 2022 2021 2022 2021 Bank 32 622 50 441 307 898 484 463 Utlån 5 592 2 869 52 781 27 554 Sum 38 214 53 310 360 679 512 017 Note 4 - Aksjer og andeler Fellesportefølje Kostpris Balanseført verdi Aksjer og andeler i norske selskaper: Olav Thon Eiendomsselskap ASA 33 304 115 834 Pareto PE II IS/AS 300 249 DNB Private Equity III IS/AS 1 000 73 397 DNB Private Equity IV IS/AS 30 874 93 209 DNB Private Equity VII IS/AS 20 720 23 279 Argentum 2017 IS 22 230 54 363 Argentum 2018 AS 12 709 25 729 Argentum 2019 IS 14 484 25 058 Argentum 2020 IS 16 522 21 260 NBNP 2 AS 2 564 2 399 Sum aksjer og andeler i norske selskaper 154 707 434 777

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=