TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 35 Cubera International Private Equity 22 8 330 7 838 Cubera Continuation Fund Ltd 4 347 6 119 Cubera IX LP 35 699 46 342 Sum aksjer og andeler i utenlandske selskaper 353 526 750 670 Andeler i eiendomsfond: Pareto Eiendomsfellesskap IS/AS 373 526 465 988 Pareto Eiendomsfellesskap II IS/AS 149 999 160 269 DEAS Eiendomsfond Norge I IS/AS 330 923 335 109 Storebrand Eiendomsfond Norge KS 409 466 407 013 DNB Scandinavian Property Fund IS/HM AS 150 000 156 306 Union Core Real Estate Fund IS/AS 224 968 213 550 Sum andeler i eiendomsfond 1 638 883 1 738 236 Andeler i norske aksjefond: Pareto Aksje Norge I 150 000 251 974 KLP AksjeNorge Indeks S-250 140 677 321 813 Landkreditt Utbytte I 100 091 144 836 Danske Invest Norske Aksjer Institusjonelle II D 105 499 158 418 Danske Invest Index Norway Restricted 70 000 68 210 Sum andeler i norske aksjefond 566 268 945 251 Andeler i utenlandske aksjefond: KLP AksjeGlobal Indeks S-1000 739 266 1 376 774 KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret S-100 150 000 149 621 Lancelot Camelot B 243 475 253 894 Keel Longhorn (NOK) 51 777 80 089 Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 100 940 321 146 Nordea Stabile Aksjer Global 462 465 604 899 Nordea Stabile EM Aksjer Etisk 106 227 130 166 DnB Global Marked Valutasikret F 240 000 352 662 DnB Global Indeks F 150 000 190 577 DNB Klima Indeks F 240 001 286 717 Generation IM Global Equity 32 255 54 276 Storebrand Global ESG C 100 000 123 473 Storebrand Global Indeks Valutasikret 250 000 287 510 Sum andeler i utenlandske aksjefond 2 866 406 4 211 805 Sum aksjer og andeler 5 573 456 8 102 653 Herav selskapsporteføljen 765 701 Herav kollektivporteføljen 7 336 952 Porteføljen er godt diversifisert, og er spredt på ulike aktivaklasser, forvaltere og regioner. Underliggende beholdning i norske og utenlandske aksjefond samt aksjene i Olav Thon Eiendomsselskap ASA anses som børsnoterte verdipapirer, og utgjør 65 prosent av den totale beholdningen av aksjer

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=