TKP årsrapport 2023

36 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse og andeler. Alle de seks eiendomsfondene er uten belåning og anses som eiendomseksponering. Det foretas verdivurderinger flere ganger i året av to eller tre uavhengige takstfirmaer. DEAS Eiendomsfond Norge I eier 32 eiendommer i følgende segmenter: Kontor 62 %, handel 13 %, lager 18 % og skole 7 %. Geografisk fordeling: Oslo 56 %, Oslo-området 22 %, Trondheim 9 %, Bergen 8 %, Stavanger 1 % og andre 3 %. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene er 5,7 år. Pareto Eiendomsfellesskap eier 31 eiendommer i følgende segmenter: Lager/logistikk 93 %, terminal/ logistikk 7 %. Geografisk fordeling: Stor-Oslo 98 % og Østlandet for øvrig 2 %. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene er 9,3 år. Pareto Eiendomsfellesskap II eier 19 eiendommer i følgende segmenter: Kontor 51 %, handel 26 %, og lager 23 %. Geografisk fordeling: Oslo 19 %, Romerike 40 % og for øvrig i Norge 41 %. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene er 7,8 år. Storebrand Eiendomsfond Norge eier 21 eiendommer i følgende segmenter: Kontor 47 %, lager/­ logistikk 27 %, handel 12 % og hotell 14 %. Geografisk fordeling: Stor-Oslo 74 %, Bergen 12 % og Stavanger 9 % og Fredrikstad 6 %. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene er 7,3 år. DNB Scandinavian Property Fund eier 12 eiendommer i følgende segmenter: Kontor 68 %, handel 12 %, hotell 17 %, annet 3 %. Geografisk fordeling: Oslo 64 %, Stockholm (Sverige) 18 %, Bergen 12 % og Trondheim 6 %. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene er 5,4 år. Union Core Real Estate Fund eier 15 eiendommer i segmentene: Kontor 46 %, undervisning 19 %, kombinasjon 5 %, servering/handel 15 %, helse/omsorg 10 % og annet 5 %. Geografisk fordeling: Oslo 41 %, Stor-Oslo 20 %, Trondheim 5 %, Bergen 12 %, Stavanger 10 % og Østlandet 12 %. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene er 8,2 år. Utviklingen i verdi av andelene i eiendomsselskapene gjennom året har vært som følger: Inngående balanse Tilgang og avgang i året Verdiregulering i året Utgående balanse DEAS Eiendomsfond I 378 377 0 -43 268 335 109 Pareto Eiendomsfellesskap 512 698 0 -46 710 465 988 Storebrand Eiendomsfond Norge 446 888 0 -39 875 407 013 DNB Scandinavian Property Fund 174 509 0 -18 203 156 306 Union Core Real Estate Fund 246 813 0 -33 263 213 550 Pareto Eiendomsfellesskap II 177 903 0 -17 633 160 269 Sum 1 937 188 0 -198 952 1 738 236 Herav selskapsporteføljen 166 002 Herav kollektivporteføljen 1 572 235 Note 5 - Ansvarlig lånekapital i andre foretak TKP har investert i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner i andre foretak både direkte og gjennom obligasjonsfond. Selskapsporteføljens andel av investeringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner utgjør 33 millioner kroner ved utgangen av 2023 og 25 millioner kroner ved utgangen av 2022 (balansepost 2.3 og 2.4).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=