TKP årsrapport 2022

36 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Andeler i utenlandske aksjefond: Kostpris Balanseført verdi KLP AksjeGlobal Indeks S 333 829 552 458 KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret 150 000 122 338 KLP AksjeGlobal Indeks P 405 437 521 901 Lancelot Camelot 66 651 196 625 Aberdeen Emerging Markets Equity Ethical Fund I A 132 005 132 654 Keel Longhorn (NOK) 51 307 76 184 AKO Global L/O H2N CF 1 250 000 315 380 Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 100 940 279 542 Nordea Stabile Aksjer Global 297 465 384 426 Nordea Stabile EM Aksjer Etisk 106 227 115 588 DnB Global Marked Valutasikret B 240 000 289 214 DnB Disruptive Opportunities institutional A NOK 30 000 32 337 DnB Global Indeks A 150 000 149 090 DNB Klima Indeks A 75 001 71 342 Generation IM Global Equity 32 255 41 171 Storebrand Global ESG A 100 000 97 018 Storebrand Global Indeks Valutasikret 250 000 235 456 Sum andeler i utenlandske aksjefond 2 771 117 3 612 725 Sum aksjer og andeler 5 451 996 7 507 579 Herav selskapsporteføljen 719 226 Herav kollektivporteføljen 6 788 353 Porteføljen er godt diversifisert, og er spredt på ulike aktivaklasser, forvaltere og regioner. Underliggende beholdning i norske og utenlandske aksjefond samt aksjene i Olav Thon Eiendomsselskap ASA anses som børsnoterte verdipapirer, og utgjør 61 prosent av den totale beholdningen av aksjer og andeler. Alle de seks eiendomsfondene er uten belåning og anses som eiendomseksponering. Det foretas verdivurderinger flere ganger i året av to eller tre uavhengige takstfirmaer. DEAS Eiendomsfond Norge I eier 31 eiendommer i følgende segmenter: Kontor 61 %, handel 13 %, lager 19 %, annet 7 %. Geografisk fordeling: Oslo 56 %, Oslo-området 23 %, Trondheim 10 %, Bergen 8 %, Stavanger 1 % og andre 3 %. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene er 6,0 år. Pareto Eiendomsfellesskap eier 31 eiendommer i følgende segmenter: Lager/logistikk 93 %, terminal/ logistikk 7 %. Geografisk fordeling: Stor-Oslo 98 % og Østlandet for øvrig 2 %. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene er 9,5 år. Pareto Eiendomsfellesskap II eier 18 eiendommer i følgende segmenter: Kontor 51 %, handel 26 % og lager 23 %. Geografisk fordeling: Oslo 19 %, Romerike 40 % og for øvrig i Norge 41 %. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene er 8,5 år. Storebrand Eiendomsfond Norge eier 21 eiendommer i følgende segmenter: Kontor 48 %, lager/­ logistikk 27 %, handel 11 % og hotell 14 %. Geografisk fordeling: Stor-Oslo 37 %, Østlandet for øvrig 42 %, Bergen 12 % og Stavanger 9 %. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene er 7,7 år. DNB Scandinavian Property Fund eier 12 eiendommer i følgende segmenter: Kontor 73 %, handel 12 %, hotell 5 %, annet 10 %. Geografisk fordeling: Norge 94 % (herav Oslo 72%) og Sverige 6 %. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene er 4,5 år.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=