TKP årsrapport 2022

37 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Union Core Real Estate Fund eier 14 eiendommer i segmentene: Kontor 44 %, undervisning 20 %, kombinasjon 5 %, servering/handel 13 %, helse/omsorg 12 % og annet 6 %. Geografisk fordeling: Oslo 32 %, Stor-Oslo 24 %, Trondheim 5 %, Bergen 13 %, Stavanger 13 % og Østlandet 13 %. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene er 7,5 år. Utviklingen i verdi av andelene i eiendomsselskapene gjennom året har vært som følger: Inngående balanse Tilgang og avgang i året Verdiregulering i året Utgående balanse DEAS Eiendomsfond I 395 371 0 -16 994 378 377 Pareto Eiendomsfellesskap 531 566 0 -18 868 512 698 Storebrand Eiendomsfond Norge 476 503 0 -29 614 446 888 DNB Scandinavian Property Fund 177 385 0 -2 876 174 509 Union Core Real Estate Fund 261 768 0 -14 955 246 813 Pareto Eiendomsfellesskap II 187 061 0 -9 159 177 903 Sum 2 029 654 0 -92 466 1 937 188 Herav selskapsporteføljen 185 583 Herav kollektivporteføljen 1 751 606 Note 5 - Ansvarlig lånekapital i andre foretak Fellesportefølje Balanseført verdi 2022 2021 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi: DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB 20 201 20 966 Landkreditt Bank AS 18/28 FRN C SUB 23 180 23 287 Spb Østlandet 18/28 FRN C SUB 24 988 25 272 Spb Øst 18/28 FRN C SUB 20 106 20 171 Spb Sogn og Fjordane 18/28 FRN C SUB 9 998 10 118 Spb Sør 22/32 C SUB 32 240 0 Fana Spb 22/33 G FRN C SUB 9 145 0 Storebrand Livsforsikring AS G 22/53 SUB 20 883 0 Sum 160 741 99 814 TKP har også eksponering i ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner gjennom plasseringen i obligasjonsfondet DNB Obligasjon B. Av investeringen i DNB Obligasjon B utgjør ansvarlig lånekapital henholdsvis 103 og 105 millioner kroner ved utgangen av 2022 og 2021.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=