TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 37 Note 6 - Andre forpliktelser 2023 2022 Skattetrekk pensjoner og ansatte 15 498 14 057 Arbeidsgiveravgift og finansskatt 1 144 963 Feriepenger og styrehonorar 2 714 2 510 Annen kortsiktig gjeld 732 1 644 Sum 20 087 19 174 Skattetrekksmidlene er bundne midler, og holdes på egen bankkonto. Note 7 – Utbetalte pensjoner 2023 2022 Utbetalt direkte til forsikrede medlemmer/pensjonister: Vedtektsbestemte ytelser: Alderspensjon inkl. AFP 65-66 år 461 530 415 251 Uførepensjon 103 107 100 063 Ektefellepensjon 50 590 46 542 Barnepensjon 3 157 2 656 Sum 618 384 564 512 Førtids- og bevilgningspensjoner: AFP 62-64 år 37 056 39 082 Bevilgningspensjoner 73 68 Sum 37 129 39 150 Sum utbetalt direkte til pensjonister 655 513 603 662 Utbetalte refusjoner i henhold til overføringsavtalen Alderspensjon inkl. AFP 65-66 år 44 509 39 162 Uførepensjon 6 393 6 504 Ektefellepensjon 3 359 2 490 Barnepensjon 203 100 Sum 54 464 48 258 Sum brutto utbetalte pensjoner 709 977 651 919 Mottatte refusjoner i henhold til overføringsavtalen Alderspensjon 38 971 36 272 Uførepensjon 5 617 5 610 Ektefellepensjon 5 138 4 737 Barnepensjon 147 164 Sum 49 873 46 782 Sum netto utbetalte pensjoner 660 104 605 137

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=