TKP årsrapport 2022

38 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 6 - Andre forpliktelser 2022 2021 Skattetrekk pensjoner og ansatte 14 057 13 300 Arbeidsgiveravgift og finansskatt 963 933 Feriepenger og styrehonorar 2 510 2 082 Annen kortsiktig gjeld 1 644 1 493 Sum 19 174 17 808 Skattetrekksmidlene er bundet på egen bankkonto. Note 7 – Utbetalte pensjoner 2022 2021 Utbetalt direkte til forsikrede medlemmer/pensjonister: Vedtektsbestemte ytelser: Alderspensjon inkl. AFP 65-66 år 415 251 379 026 Uførepensjon 100 063 94 295 Ektefellepensjon 46 542 44 370 Barnepensjon 2 656 2 576 Sum 564 512 520 267 Førtids- og bevilgningspensjoner: AFP 62-64 år 39 082 37 984 Bevilgningspensjoner 68 65 Sum 39 150 38 049 Sum utbetalt direkte til pensjonister 603 662 558 316 Utbetalte refusjoner i henhold til overføringsavtalen Alderspensjon inkl. AFP 65-66 år 39 163 38 118 Uførepensjon 6 505 6 431 Ektefellepensjon 2 490 2 317 Barnepensjon 100 95 Sum 48 258 46 961 Sum brutto utbetalte pensjoner 651 919 605 277 Mottatte refusjoner i henhold til overføringsavtalen Alderspensjon 36 272 31 661 Uførepensjon 5 610 5 612 Ektefellepensjon 4 737 4 234 Barnepensjon 164 162 Sum 46 782 41 669 Sum netto utbetalte pensjoner 605 137 563 608

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=