TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 39 Note 11 - Lønns- og pensjonskostnader egne ansatte Det er 15 ansatte i pensjonskassen ved utgangen av 2023, og det har i gjennomsnitt vært 13,8 årsverk i 2023. Pensjonskassens ansatte omfattes av pensjonskassens kollektive pensjonsordning på lik linje med andre medlemmer. Pensjonsordningen er ytelsesbasert i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor, som tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningens ytelser er nærmere forklart i note 18. I administrasjonskostnader inngår endringer i pensjonsforpliktelser for kassens egne ansatte, i samsvar med beskrivelse under regnskapsprinsipper. Økonomiske forutsetninger 31.12.2023 31.12.2022 Diskonteringsrente 3,10 % 3,00 % Forventet avkastning 3,10 % 3,00 % Årlig lønnsvekst 3,50 % 3,50 % Årlig G-regulering 3,25 % 3,25 % Pensjonsregulering 2,80 % 2,48 % Sammensetning av årets pensjonskostnad 2023 2022 Nåverdi av årets opptjening 2 081 2 068 Rentekostnad 368 199 Administrasjonskostnad/rentegarantipremie 99 97 Arbeidsgiveravgift 359 333 Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift 2 907 2 697 Andre inntekter og kostnader -5 518 2 880 Samlet pensjonskostnad -2 611 5 576 Balanseført forpliktelse pr. 31.12: 2023 2022 (beste estimat) (beste estimat) Brutto påløpt forpliktelse 53 781 52 822 Pensjonsmidler -48 179 -41 015 Netto påløpt forpliktelse 5 602 11 807 Arbeidsgiveravgift 790 1 665 Balanseført netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift 6 392 13 471

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=