TKP årsrapport 2022

40 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Som følge av innføring av bufferfond for kommunale pensjonsordninger øker kapitalen i prosent av kravet betydelig. Dette skyldes at solvensmarginkapitalen øker relativt mer enn solvensmarginkravet som en konsekvens av endringen i regelverket. Note 11 - Lønns- og pensjonskostnader egne ansatte Antall ansatte i pensjonskassen pr. 31.12.2022: 14. Gjennomsnitt i 2022: 13,2 årsverk. I administrasjonskostnader inngår endringer i pensjonsforpliktelser for kassens egne ansatte, i samsvar med beskrivelse i regnskapsprinsipper. Følgende forutsetninger gjelder: Dødelighet og uførhet som i kassens forsikringstekniske beregningsgrunnlag totalt. Økonomiske forutsetninger 31.12.2022 31.12.2021 Diskonteringsrente 3,00 % 1,90 % Forventet avkastning 3,00 % 1,90 % Årlig lønnsvekst 3,50 % 2,75 % Årlig G-regulering 3,25 % 2,50 % Pensjonsregulering 2,48 % 1,73 % Sammensetning av årets pensjonskostnad 2022 2021 Nåverdi av årets opptjening 2 068 1 978 Rentekostnad 980 730 Brutto pensjonskostnad 3 048 2 708 Forventet avkastning -781 -591 Administrasjonskostnad/rentegarantipremie 97 100 Arbeidsgiveravgift 333 222 Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift 2 697 2 439 Andre resultatkomponenter 2 880 4 808 Samlet pensjonskostnad 5 576 7 246 Balanseført forpliktelse pr. 31.12: 2022 2021 Brutto påløpt forpliktelse (beste estimat) 52 822 (beste estimat) 50 061 Pensjonsmidler -41 015 -40 284 Netto påløpt forpliktelse 11 807 9 777 Arbeidsgiveravgift 1 665 1 379 Balanseført netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift 13 471 11 156

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=