TKP årsrapport 2022

41 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 12 - Ytelser og lån til ledende ansatte og styret Opptjente ytelser til ledende ansatte og styret i 2022 Lønn og honorar Pensjonskostnader Naturalytelser Totalt Styret: Ida Espolin Johnson, leder 223,0 0 0 223,0 Svein Sivertsen, nestleder 139,3 0 0 139,3 Kjersti Aas 139,3 0 0 139,3 Ragnar Torvik 139,3 0 0 139,3 Roger Mogseth 139,3 0 0 139,3 Ferhat Güven 139,3 0 0 139,3 Sonia Tangen 139,3 0 0 139,3 Sissel Slettum Bjerke (varamedlem) 5,6 0 0 5,6 Anita Utseth (varamedlem) 5,6 0 0 5,6 Kristin Drolsum (varamedlem) 5,6 0 0 5,6 Tore Neverdal (varamedlem) 5,6 0 0 5,6 Sum 1 081,3 0 0 1 081,2 Hilde Aunvåg, daglig leder 1 583,0 215,5 7,2 1 805,7 Det er ikke utbetalt tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester til styrets medlemmer. Det foreligger ingen avtale som innebærer forpliktelser til å gi særskilt vederlag ved fratredelse, opphør eller endring av ansettelsesforholdet for daglig leder eller andre ansatte. Det samme gjelder for styrets medlemmer. Det er heller ikke inngått avtale om bonuser, overskuddsdeling, opsjoner eller lignende til fordel for styret, daglig leder eller andre ansatte. Opplysningene er vurdert å tilfredsstille de krav som følger av godtgjørelsesforskriften. Det er ikke gitt lån, forskuddsbetaling eller stilt sikkerhet for lån til daglig leder, øvrige ansatte eller styremedlemmer. Note 13 - Forsikringsrelaterte driftskostnader og andre kostnader I forsikringsrelaterte driftskostnader inngår revisjonshonorar med (inkl. mva) 2022 2021 Lovpålagt revisjon 561 447 Annen bistand 29 19 Totalt honorar til revisor 590 466 I andre kostnader inngår formuesskatt med: 2022 2021 Sum brutto ligningsformue 18 257 140 18 400 000 Skattemessig gjeld -18 557 140 -17 100 000 Netto ligningsformue -300 000 1 300 000 Årets formuesskatt 0 1 950 Differanse avsatt og utlignet formuesskatt tidligere år -6 178 -191 Sum kostnad -6 178 1 759

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=