TKP årsrapport 2023

42 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 15 - Resultatanalyse Analysen gjelder i sin helhet følgende: Hovedbransje: Kollektiv pensjonsforsikring for kommuner, herunder institusjoner o.l. Delbransje: Ytelsesbaserte pensjonsordninger uten investeringsvalg: 2023 2022 Verdijustert avkastning 1 274 093 -285 388 Garantert rente -340 389 -324 517 Avkastningsresultat 933 704 -609 905 Risikoresultat 31 486 13 627 Administrasjonsresultat 4 870 2 001 Rentegarantipremie 4 300 3 800 Sum resultatelementer til fordeling 974 360 -590 476 Tilført bufferfond av avkastningsresultat -692 992 609 811 Tilført premiefond av avkastningsresultat -240 000 0 Tilført premiefond av risikoresultat -15 743 -6 814 Resultat av teknisk regnskap 25 625 12 521 Spesifikasjon administrasjonsresultat: 2023 2022 Samlet premie til administrasjon 74 141 57 542 Herav til administrasjonsreserve -47 321 -31 863 Administrasjonsinntekt fra premie 26 821 25 678 Administrasjonsinntekt fra administrasjonsreserve 16 695 12 021 Beregningsmessige omkostninger 43 516 37 699 Årets faktiske kostnader -38 646 -35 698 Administrasjonsresultat 4 870 2 001 Spesifikasjon risikoresultat 2023 2022 Risikoresultat død -14 017 2 450 Risikoresultat overlevelse/levealder 51 726 8 028 Risikoresultat uførhet -6 027 3 345 Reassuranseresultat -196 -196 Risikoresultat 31 486 13 627 Risikoresultatet viser hvordan dødelighet, levealder og uførhet avviker fra det som er forventet. I pensjonskassens premietariff er det ikke eksplisitt inkludert fortjenesteelement for risiko. Vederlag for rentegaranti i 2023 og 2022 er henholdsvis 4,3 millioner kroner og 3,8 millioner kroner.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=