TKP årsrapport 2023

44 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 18 - Beskrivelse av pensjonsordningen Medlemskap TKP er pensjonsordning for Trondheim kommunes arbeidstakere som oppfyller minstekravet for medlemskap. Andre foretak som kommunen har eller har hatt eierandel i, eller som har nær tilknytning til kommunen, herunder stiftelser, kan også ha pensjonsordning i TKP. Ved utgangen av 2022 har følgende enheter pensjonsordningen i TKP: Enheter med aktive medlemmer: • Trondheim kommune inkl. folkevalgte • Olavsfestdagene i Trondheim • Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse • Trondheim Parkering AS • Stavne Arbeid Trondheim KF • Trondheim Havn IKS • Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS • Midt-Norge 110-sentral IKS • Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis • Kunsthall Trondheim AS • Kirkelig Fellesråd i Trondheim • Stiftelsen Trondhjems Hospital • Olavshallen AS • Stavne Inkludering Trondheim KF • Trondheim kommunale pensjonskasse • Personellservice Trøndelag (lukket ordning) • Trondheim Kino AS (lukket ordning) • TRV Gruppen AS (lukket ordning) • Trondheim Renholdsverk AS (lukket ordning) • Retura TRV AS (lukket ordning) Enheter med kun oppsatte rettigheter og/eller pensjonister: • Statkraft AS • Statkraft Energi AS • Tensio TS AS • Statkraft Varme AS • BUF-etat Region Midt-Norge (tidligere ansatte i Trondheim kommune) • Trondhjems Asylselskap • Svartlamon boligstiftelse Som medlemmer av TKP regnes alle ansatte i Trondheim kommune og tilknyttede enheter. Unntatt fra medlemskap er ansatte som ved tiltredelsen har mindre enn tre år igjen til oppnådd aldersgrense for stillingen, og lærere og sykepleiere som er innmeldt i henholdsvis Statens pensjonskasse og Sykepleierordningen som administreres av KLP. Pensjonskassen driver også vedtektsfestet pensjonsordning for kommunens folkevalgte. Denne ordningen gjelder kun opptjening til og med 2013. De folkevalgte ble meldt inn på ordinære vilkår fra 1.1.2014.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=