TKP årsrapport 2022

44 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 16 - Flytting til og fra pensjonskassens pensjonsordning Det har ikke vært flytting til eller fra TKP i 2022 eller 2021. Note 17 - Poster utenom balansen Kommitert, ikke innkalt kapital vedrørende private equity fond ved utgangen av året utgjør: Selskap 2022 2021 Private equity (unoterte aksjer) Revelop IV AB 16 165 19 321 Revelop V PPL 73 760 91 093 DNB Private Equity III 15 255 13 211 DNB Private Equity IV 13 214 15 942 DNB Private Equity VII 10 188 17 049 Saga III 3 794 3 492 Saga IV 2 937 2 731 Saga VI 18 190 30 546 Saga VII 44 895 57 444 Saga VIII 66 923 93 224 Storebrand International Private Equity 16 3 750 3 750 Storebrand International Private Equity 17 6 250 6 250 Storebrand International Private Equity 18 6 250 7 500 Storebrand International Private Equity 19 6 000 13 500 Cubera International Private Equity 20 11 039 19 478 Cubera International Private Equity 22 29 964 0 Cubera Continuation Fund 9 589 0 Cubera IX LP 13 615 30 597 Argentum 2017 IS 2 654 9 613 Argentum 2018 AS 5 348 7 498 Argentum 2019 IS 7 583 12 375 Argentum 2020 IS 11 511 19 372 Pareto Solar Fund IS 25 000 0 Pareto PE II 5 056 5 056 Sum kommitert, ikke innkalt kapital 408 932 479 043

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=