TKP årsrapport 2023

46 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Særaldersgrenser og 85-årsregelen Den ordinære aldersgrensen er 70 år, men enkelte stillinger har en særaldersgrense på 60 eller 65 år. Ansatte med særaldersgrense kan fratre inntil 3 år tidligere enn stillingens aldersgrense hvis alder og medlemstiden i offentlig tjenestepensjon er 85 år eller mer. I 2023 ble staten og arbeidslivets parter enige om nye regler for denne gruppen, og avtalen gjelder for personer som er født i 1963 og senere. Avtalen regulerer kun pensjonsregler til de med særaldersgrenser, ikke hvilke stillinger som skal ha særalderspensjon eller hvilke særaldersgrenser som skal gjelde. Bl.a. vil 85-årsregelen, det vil si muligheten til å fratre inntil 3 år tidligere enn særaldersgrensen fjernes over tid. Pensjonsytelser ved medlemskap i flere offentlige pensjonsordninger. TKP har inngått overføringsavtale med Statens Pensjonskasse og de øvrige pensjonsordningene i kommunal sektor. Avtalen sikrer at arbeidstakere som har vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger, får pensjon fra siste ordning som om de hele tiden har vært medlem av en og samme ordning. Overføringsavtalens Sikringsordning skal sikre pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgivere som opphører. Administrasjon av Overføringsavtalen og Sikringsordningen finansieres av arbeidsgiver ved egen avgift. Utvikling i medlemsbestanden Antall 2023 Antall 2022 Endring Aktive 14 573 14 545 28 Oppsatte med rett 11 923 11 060 863 Oppsatte uten rett* 28 211 26 800 1 411 Sum aktive og oppsatte 54 707 52 405 2 302 Alderspensjon 6 796 6 343 453 AFP og tidligpensjon 456 508 -52 Uførepensjon 2 691 2 662 29 Ektefellepensjon 955 917 38 Barnepensjon 64 56 0 Antall pensjoner i alt 10 962 10 486 476 Totalt antall 65 669 62 891 2 778 * Oppsatte uten rett inneholder personer med tjenestetid mindre enn 3 år, og tjenestetid mindre enn 1 år i påslagsordningen. Note 19 - Virkningen av endringer i forutsetninger Det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget følger dødelighetsforutsetningene i K2021_KLP. Grunnlaget for fastsettelsen av uføretariffen (KFSU2015) er uføreerfaringene i årene 2011-2013 i pensjonskasser med KLP FS som aktuar. Gjennomsnittlig grunnlagsrente var 2,34 prosent i 2023. • Reduseres dødeligheten med 10 prosent vil premiereserven i pensjonskassen øke med 359 millioner kroner (2,39 prosent) • Økes uførehyppigheten med 15 prosent vil premiereserven i pensjonskassen øke med 57,1 millioner kroner (0,38 prosent) En reduksjon i dødeligheten med 10 prosent betyr at en nyfødt vil leve ca. ett år lengre enn i dag, og en 67-åring vil leve ca. 0,8 år lengre enn i dag. En økning av uførehyppigheten med 15 prosent vil si at antall nye uføretilfeller øker med 15 prosent.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=