TKP årsrapport 2022

47 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Pensjonsytelser ved medlemskap i flere offentlige pensjonsordninger. TKP har inngått overføringsavtale med Statens Pensjonskasse og de øvrige pensjonsordningene i kommunal sektor. Avtalen sikrer at arbeidstakere som har vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger, får pensjon fra siste ordning som om de hele tiden har vært medlem av en og samme ordning. Overføringsavtalens Sikringsordning skal sikre pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgivere som opphører. Administrasjon av Overføringsavtalen og Sikringsordningen finansieres av arbeidsgiver ved egen avgift. Utvikling i medlemsbestanden Antall 2022 Antall 2021 Endring Aktive 14 545 14 465 80 Oppsatte med rett 11 060 9 584 1 476 Oppsatte uten rett* 26 800 25 935 865 Sum aktive og oppsatte 52 405 49 984 2 421 Alderspensjon 6 343 6 051 292 AFP og tidligpensjon 508 496 12 Uførepensjon 2 662 2 588 74 Ektefellepensjon 917 902 15 Barnepensjon 56 56 0 Antall pensjoner i alt 10 486 10 093 393 Totalt antall 62 891 60 077 2 814 * Oppsatte uten rett inneholder personer med tjenestetid mindre enn 3 år i bruttoordningen og tjenestetid mindre enn 1 år i påslagsordningen. Note 19 - Virkningen av endringer i forutsetninger Det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget følger dødelighetsforutsetningene i K2021_KLP. Grunnlaget for fastsettelsen av uføretariffen (KFSU2015) er uføreerfaringene i årene 2011-2013 i pensjonskasser med KLP FS som aktuar. Gjennomsnittlig grunnlagsrenten var 2,32 prosent i 2022. • Reduseres dødeligheten med 10 prosent vil premiereserven i pensjonskassen øke med 306 millioner kroner (2,22 prosent) • Økes uførehyppigheten med 20 prosent vil premiereserven i pensjonskassen øke med 58,9 millioner kroner (0,43 prosent) En reduksjon i dødeligheten med 10 prosent betyr at en nyfødt vil leve ca. ett år lengre enn i dag, og en 67-åring vil leve ca. 0,8 år lengre enn i dag. En økning av uførehyppigheten med 20 prosent vil si at antall nye uføretilfeller øker med 20 prosent.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=