TKP årsrapport 2022

54 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 27 - Finansielle derivater De inngåtte valutaterminavtalene (salg av utenlandsk valuta) per 31.12.2022 gjelder sikring av aksjeporteføljen i utenlandsk valuta gjennom 3-måneders terminkontrakter. Klassifisert som eiendeler Pålydende i utenlandsk valuta Eiendel Valutaavtale SEK 75 000 1 078 Valutaavtale EUR 18 000 -2 459 Valutaavtale USD 44 000 2 797 Sum 1 416 Herav selskapsporteføljen 136 Herav kollektivporteføljen 1 280 Note 28 - Evigvarende ansvarlig lån TKP tok opp et evigvarende ansvarlig lån fra Trondheim kommune 11. november 2016 med en fast årlig rente lik 4,20 prosent, frem til en eventuell endring av vilkårene første gang ti år etter utbetalingsdato. TKP har innløsningsrett (call) til pari kurs første gang ti år etter låneopptak, og deretter hvert tiende år. Den årlige fastrenten består av 10-års swaprente på 1,65 prosent, og en kredittmargin på 2,55 prosent. Lånet skal etter hver ubenyttet innløsningsrett gis de markedsvilkår som da gjelder, dog slik at kredittmarginen maksimalt kan være 1,00 prosentpoeng høyere enn den opprinnelige kredittmarginen. Kostnadsført rente i 2022 utgjør 4,2 millioner kroner. Note 29 - Reassuranse TKP har tegnet reassuransekontrakt, Catastrophe Excess of loss Reinsurance med Arch Reinsurance Europe Underwriting DAC. Selskapets financial strength ratings er A+ fra både S&P og Fitch Ratings. Forsikringen dekker inntil 100 millioner kroner per definerte hendelse, og begrenses til to slike hendelser per kalenderår. Egenandelen per hendelse er 10 millioner kroner.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=