TKP årsrapport 2022

60 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse 3 Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen. Trondheim, 31. mars 2023 KPMG AS Sverre Einersen Statsautorisert revisor (elektronisk signert) Penneo Dokumentnøkkel: KXMWS-DAN5D-ZWCVF-IVXNF-WOEUH-DOIKJ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=